Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Lars Ask Røgilds

                Forandring gennem indsigt

Adoptionsrådgivning

Jeg har varetaget adoptionsforberedende kurser siden starten i 2000. 

Min grundlæggende antagelse er, at adopterede børn ikke fejler noget og ikke gør noget mærkeligt, men blot reagerer naturligt på de uheldige, uhensigtsmæssige og i nogle tilfælde umenneskelige forhold, de er blevet budt før adoptionen. Barnet udviser en normal reaktion på unormale forhold. De voksne, der er omkring barnet, kan imidlertid have et problem med at forstå barnet og reagerer derfor ikke altid hensigtsmæssigt.

  • Jeg arbejder med at oversætte barnets adfærd til forståelige reaktioner på de vilkår, det er blevet budt, således at forældrene forstår barnet og indser det meningsfulde i dets adfærd og reaktioner. Når forældre forstår dette, arbejder vi på at finde de mest hensigtsmæssige måder at ændre denne adfærd på, så familien, både barn og forældre, kan komme i trivsel.

  • Jeg ser ikke det enkelte barn som et ’problem’, men tænker hele familiens dynamik og aktuelle dagligdag ind som en nødvendig tilgang til at forstå samspillet mellem alle familiemedlemmerne. En forståelse, hvor alle parters tilknytningshistorie spiller ind i den aktuelle situation.

  • Jeg gør mig umage med at omsætte problemstillinger til konkrete opgaver, der kan udføres i dagligdagen, for at hele familien kan komme i trivsel.