Adoptionsrådgivning (PAS)

Adoptivfamilier og voksne adopterede

Terapi

Børn & unge, voksne og familier

Adoptionsrådgivning (PAS)

Adoptivfamilier og voksne adopterede

Terapi

Børn & unge, voksne og familier

Adoptivfamilier


Min grundlæggende antagelse er, at adopterede børn ikke fejler noget og ikke gør noget mærkeligt.

Jeg arbejder med at oversætte jeres barns adfærd til forståelige reaktioner på de vilkår, det er blevet budt, og hjælper jer til at forstå barnet og det meningsfulde i dets adfærd og reaktioner.

Voksne adopterede


Som voksen adopteret kan du have en oplevelse af, at de beskyttelsesstrategier, der hidtil har fungeret i dit liv, begynder at blive forhindringer i forhold til venner, kæreste og familie og dit velbefindende.

Jeg kan tilbyde at være en kompetent og tryg sparringspartner, der støtter dig i at skabe forandringer, der kan blive varige.

Terapiforløb


Vi er sjældent bevidste om, hvad det er for nogle strategier, vi bruger til at beskytte os. Heller ikke, når de bliver et problem for os, og vi mistrives følelsesmæssigt.

Jeg kan hjælpe dig/jer med en nænsom bearbejdelse af de fastgroede strategier, så de kan komme til at spille nye og mere konstruktive roller i dit/jeres liv.

Om mig

 • Mere end 20 års erfaring som adoptionskonsulent. Jeg rådgiver adoptionsfamilier både forud for og efter adoptionen, og jeg rådgiver voksne adopterede.
 • Er tilknyttet Ankestyrelsen både som kursusleder på adoptionsforberedende kurser og som PAS-konsulent (se nedenfor).
 • Er uddannet terapeut efter metoden Internal Family System, IFS.

Hvad er PAS?

PAS står for Post Adoption Services og er den internationale betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilier og adopterede efter adoptionen.

Priser & Vilkår
 

 • Individuel konsultation, á 60 min.: 1.000 kr.
 • Samtale i institutioner/skoler med forældre og professionelle omkring barnet,
  á 60 min.: 1.200 kr.
 • Gruppesupervision, á 60 min.: 2.000 kr.
 • PAS-konsultation, á 60 min., egenbetalingsandel: 100 kr.
 • Tid brugt på kørsel, pr. time: 550 kr.
 • Prisen for kurser og foredrag aftales afhængig af indhold, omfang og målgruppe.

____________

Afbud senest dagen før inden kl. 12.00 accepteres uden beregning. Ved senere afbud kan opkræves fuld takst.

Afbud på sms 22 98 97 88 

Kontakt

______________

Lars Røgilds
Adoptionskonsulent og terapeut

Tlf.: +45 22 98 97 88
Mail: larsroegilds@me.com