Adoptionsrådgivning – Hvad er PAS?

_________________________________________________________________________________

 

PAS står for Post Adoptions Service og er den internationale betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilier og adopterede efter adoptionen. I Danmark administreres PAS-ordningen af Ankestyrelsen.

Jeg har været PAS-konsulent siden initiativets opstart i 2007.

PAS-ordningen giver alle adoptivfamilier ret til 20 timers rådgivning pr. barn indtil barnets fyldte 18. år.

Voksne adopterede kan ansøge Ankestyrelsen om at få tildelt et antal timer til adoptionsrådgivning.

Rådgivning til adoptivforældre

Jeg rådgiver og vejleder adoptivforældre i alle faser af adoptionsprocessen, primært efter hjemtagelsen. 

Herunder rådgivning i forhold til adoptivbørn med tilknytningsforstyrrelser og problemstillinger omkring identitet.  

Klik på linket nedenfor og læs nærmere om min rådgivning og se videoer, hvor jeg fortæller om nogle af de temaer, der kan volde vanskeligheder for adoptivforældre og adopterede, og hvad man kan gøre, for at hele familien kommer i trivsel. 

Se her →

Rådgivning til voksne adopterede

Når et barn bliver adskilt fra sin biologiske mor, kan det få traumer, som er smertelige at være i kontakt med, og som barnet derfor udvikler en række overlevelsesstrategier imod. 

Strategierne kan være hensigtsmæssige, når man er barn, men når man er blevet voksen, kan de være udmattende at holde fast i og i sidste ende gå ud over kontakten til en selv.

Jeg rådgiver og støtter voksne adopterede i processen med at få mindsket overlevelsesstrategiernes greb.

Læs her →

Kontakt

______________

Lars Røgilds
Adoptionskonsulent og terapeut

Tlf.: +45 22 98 97 88
Mail: larsroegilds@me.com