Rådgivning til voksne adopterede

____________________________________________________________________________

Som voksen adopteret kan man have en oplevelse af, at de overlevelsesstrategier, der hidtil har fungeret i ens liv, begynder at blive forhindringer i forhold til venner, kæreste og familie og til ens velbefindende.

Overlevelsesstrategierne kan handle om at have et overdrevent behov for kontrol, at være ekstremt fokuseret på detaljer og have en opmærksomhed, der konstant er beskæftiget med at holde styr på alt og alle. Andre strategier kan handle om at være ekstra sød, flink, dygtig og imødekommende.

Mange udvikler en evne til at forudse og afværge potentielle konflikter, og der kan være situationer, for eksempel på arbejdspladsen, hvor det er en god evne at have. Men nogle gange sker det på bekostning af kontakten til sig selv.

Hvordan jeg kan hjælpe
_________________________

 Jeg tilbyder at være en kompetent og tryg sparringspartner i processen med at få mindsket overlevelsesstrategiernes greb, og til at støtte med de vigtige mikroforandringer, der på sigt kan blive til varige forandringer.

Når jeg møder dig første gang, vil jeg undersøge din forståelse af problemerne og såvel præsentere dig for hvorledes jeg arbejder samt finde ud af om jeg af dig kan opleves som tryg og værdig til den tillid der er afgørende for om et forløb kan lykkes.

Overlevelsesstrategier
________________________

Når vi ligger i vores biologiske mors mave, er vi ét med vores mor. Det indre liv i mors mave, lydene og duftene og sammenhængen gennem navlestrengen mellem de to biologiske systemer gør, at de er en del af et og samme system. At komme ud og pludselig blive adskilt og derefter miste den biologiske mor, som barnet er totalt afhængigt af, opleves som en nærdødsoplevelse og medfører altid traumer.

Overlevelsesstrategierne skal forstås som systemets måde at beskytte individet mod det traume, som det at blive totalt hjælpeløs medfører. Overlevelsesstrategierne kan lære individet at være sød og venlig, dygtig, opnå goodwill, udvikle kontrol og udvikle en høj evne til at registrere stemningsskift, der potentielt kan føre til en ny adskillelse. Derved kan konflikter afværges. En strategi kan være at gøre sig usynlig, en anden fx at udøve kontrol og tage styring, og en tredje kan måske bestå i at sørge for at være ekstra dygtig, så man ikke kan undværes.

Strategierne kan være hensigtsmæssige for det umodne nervesystem, men bliver ofte til begrænsninger siden hen i tilværelsen. Opretholdelsen af disse strategier kan virke udmattende på længere sigt.

Kontakt

______________

Lars Røgilds
Adoptionskonsulent og terapeut

Tlf.: +45 22 98 97 88
Mail: larsroegilds@me.com